Tình hình an ninh Biển Đông: Vấn đề và cơ chế hợp tác

Tình hình an ninh Biển Đông: Vấn đề và cơ chế hợp tác

An ninh biển là một bộ phận cấu thành của an ninh quốc gia ven biển, quốc gia đảo và quốc gia quần đảo trên thế giới, ở phạm vi rộng hơn nó còn là bộ phận cấu thành an ninh khu vực và thế giới, có mối liên hệ chặt chẽ với các vấn đề an ninh lục địa.

Tags:

Bất bình đẳng cơ hội – hiểm họa cho sự phát triển của một đất nước

Bất bình đẳng cơ hội – hiểm họa cho sự phát triển của một đất nước

Xã hội vẫn “phân loại” con người theo những cơ hội khác nhau, tùy vào hoàn cảnh gia đình và nơi sinh sống. Chẳng xa xôi gì, những sinh viên “bị” sửa điểm thi đại học ở một số tỉnh chủ yếu rơi vào các gia đình có tiền hoặc có quyền.

Tags: ,


Trung Quốc đang đẩy hàng loạt nước đang phát triển rơi vào rủi ro

Trung Quốc đang đẩy hàng loạt nước đang phát triển rơi vào rủi ro

Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất thế giới, tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng tại các nước đang phát triển để đổi lấy quyền tiếp cận các loại nguyên liệu thô. Một nghiên cứu mới cho thấy nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nợ mới là rất lớn.

Tags: , ,