Thói đạo đức giả và tiêu chuẩn kép của phương Tây tại World Cup 2022

Thói đạo đức giả và tiêu chuẩn kép của phương Tây tại World Cup 2022

Ngay trên “sân nhà”, các cư dân Ả Rập đang cảm thấy không được tôn trọng khi chuẩn mực về tôn giáo, văn hóa của họ bị xâm hại bởi lối hành xử ngạo mạn và khiêu khích của những người đến từ phương Tây.

Tags: ,