Lương Văn Can – một nhà kinh tế tiên phong trong lịch sử Việt Nam

Lương Văn Can – một nhà kinh tế tiên phong trong lịch sử Việt Nam

Không chỉ đổi mới tư tưởng về giáo dục, văn hóa, về lựa chọn con đường cứu nước, sự đi trước thời đại của Lương Văn Can còn thể hiện ở tư tưởng thực nghiệp, tầm tư duy kinh tế nhạy bén.

Tags: , , ,

Danh tướng Nguyễn Chích: Thủ lĩnh đội quân bồ câu lừng lẫy sử Việt

Chim bồ câu trong lịch sử chiến trận của dân tộc Việt

Sử Việt có nhắc đến hai nhân vật nổi tiếng giỏi luyện bồ câu là Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Chích. Đây là hai danh tướng của nghĩa quân Lam Sơn, sau này là khai quốc công thần của nhà Hậu Lê.

Tags: , , , ,

Bạch Thái Bưởi và cuộc thực hành canh tân của một người yêu nước

Bạch Thái Bưởi và cuộc thực hành canh tân của một người yêu nước

Là một trong số các nhà tư bản ngưởi Việt đầu tiên, Bạch Thái Bưởi là một nhân vật đặc biệt không chỉ về tài kỹ trị mà còn là người yêu nước thực hành tư tưởng canh tân với triết lý “Dân giàu thì nước mới giàu”.

Tags: , ,