Mất kết nối, bi kịch của con người hiện đại

Mất kết nối, bi kịch của con người hiện đại

Loài người tồn tại đến thời điểm này suy cho cùng là nhờ tính năng kết nối. Những con người riêng lẻ kết nối thành thị tộc, những thị tộc riêng lẻ kết nối thành bộ lạc, những bộ lạc riêng lẻ kết nối thành quốc gia.

Tags: , ,

‘Ngàn năm ‘bia mạng’ vẫn còn trơ trơ…’

Ngàn năm ‘bia mạng’ vẫn còn trơ trơ…

Internet và các kênh truyền thông ngày nay có vẻ là thứ bia còn trơ trơ hơn cả bia miệng. Công bằng hay không công bằng, chính xác hay chưa chính xác, những thông tin, phê phán được đưa lên mạng thường lan truyền với tốc độ chóng mặt…

Tags: , ,