Quan niệm của Sigmund Freud về vai trò văn hóa trong đời sống con người

Quan niệm của Sigmund Freud về vai trò văn hóa trong đời sống con người

Việc lý giải bản chất của văn hóa, vị trí của nó trong đời sống con người và xã hội đã và đang được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và thực hiện. Song, chính ở đây lại luôn nảy sinh những vấn đề nan giải…

Tags: , ,


Những dòng chảy tư tưởng xã hội của chủ nghĩa hiện sinh

Những dòng chảy tư tưởng xã hội của chủ nghĩa hiện sinh

Khi Sartre bước vào giảng đường vào buổi tối tháng Mười năm 1945, ông đối mặt với lòng tin phổ biến cho rằng triết học bình dân mới mẻ của ông chỉ là một phiên bản ấm áp của chủ nghĩa cá nhân tư sản…

Tags: , ,

Chơi xổ số và các trò chơi may rủi dưới góc nhìn kinh tế – xã hội

Chơi xổ số và các trò chơi may rủi dưới góc nhìn kinh tế – xã hội

Báo chí gần đây rầm rộ đăng tin các người trúng số với các món tiền lên đến hàng chục hay tròm trèm hàng trăm tỉ đồng. Trong một xã hội mà đại đa số dân còn nghèo, các chuyện như thế quả là “kỳ diệu”…

Tags: ,