Các vấn đề môi trường liên quan đến tài nguyên năng lượng và khoáng sản

Các vấn đề môi trường liên quan đến tài nguyên năng lượng và khoáng sản

Tài nguyên khoáng sản có ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế của loài người và khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản có tác động mạnh mẽ đến môi trường sống.

Tags: , , ,

Nhận diện hiểm họa ô nhiễm điện từ trường trong cuộc sống hiện đại

Nhận diện hiểm họa ô nhiễm điện từ trường trong cuộc sống hiện đại

Trong cuộc sống, chúng ta không thể nào vứt bỏ các thiết bị điện gia dụng cũng như các thiết bị công nghệ. Vậy làm thế nào để phòng tránh và giảm thiểu tác hại của bức xạ điện từ trường?

Tags: , ,