Tị nạn môi trường: Thực trạng và những thách thức

Biến đổi khí hậu, môi trường thiên nhiên bị hủy hoại, môi trường sống bị ô nhiễm, xuống cấp… đã gây ra biết bao thảm họa cho cuộc sống của con người và những hệ lụy không dẽ giải quyết.

Tags: ,