Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và cái giá phải trả của nước nghèo

Các thay đổi cơ bản của nền kinh tế tri thức đang dẫn đến nguy cơ các nước giàu hút rỗng ruột các nước nghèo như nhện thò vòi hút sạch máu của con mồi.

Tags: , , , ,

Tại sao Marx đúng? – 2 – Chủ nghĩa Marx là độc tài, bạo lực?

Chủ nghĩa tư bản cũng được tôi luyện trong máu và nước mắt; chỉ có điều nó đã tồn tại đủ lâu để quên đi nỗi khủng khiếp ấy.

Tags: , , , , , , ,


‘Poorly made in China’ – cuốn sách vạch trần sự thâm hiểm của doanh nhân Trung Quốc

Một cuốn sách rất cần đối mọi người Việt giai đoạn hiện nay, không chỉ cho các doanh nhân, mà cả cá lãnh đạo, để có đối sách cần thiết với người hàng xóm lạ kỳ.

Tags: , ,