Kinh tế thị trường định hướng XHCN qua bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng

Kinh tế thị trường định hướng XHCN qua bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thêm một lần nữa làm rõ và xác lập mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam theo đuổi.

Tags: , , ,

Một cái nhìn từ nước Mỹ về ‘chủ nghĩa tư bản có trách nhiệm’

Một cái nhìn từ nước Mỹ về ‘chủ nghĩa tư bản có trách nhiệm’

Các động lực thị trường khuyến khích các hành vi tư lợi của tư nhân mà không tính tới các lợi ích hoặc chi phí xã hội. Chúng ta thường bỏ qua tác động  từ các hành động của chúng ta lên người khác…

Tags: , ,