Mấy nét đặc sắc về nghệ thuật của văn học Phật giáo Việt Nam

Mấy nét đặc sắc về nghệ thuật của văn học Phật giáo Việt Nam

Văn học Phật giáo nói chung, văn học Phật giáo Việt Nam nói riêng dứt khoát phải thể hiện giáo lý nhà Phật, mà cụ thể là thể hiện vấn đề về bản thể luận, về giải thoát luận và những con đường tu chứng.

Tags: , ,