Những điều cần biết về Phật học Nguyên thủy

Những điều cần biết về Phật học Nguyên thủy

Thời kỳ Phật học Nguyên thủy (Pre-sectarian Buddhism) được tính từ thời gian đức Phật thành đạo và học thuyết được truyền thừa cho đến 3, 4 thế hệ sau khi Ngài nhập diệt, là thời gian nội bộ Phật giáo vẫn chưa phân hóa, tư tưởng còn thống nhất.

Tags: ,


Về quan điểm vô vi của Lão Tử và vô vi của đạo Phật

Về quan điểm vô vi của Lão Tử và vô vi của đạo Phật

Con người ngày càng đánh mất chính mình trong xã hội hiện tại. Sự tranh giành về quyền lợi, vật chất đã làm mất dần những giá trị đạo đức. Quan niệm vô vi của Lão Tử và thế giới quan tương tự của Phật giáo đã góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Tags: , ,