Vấn nạn của thế giới hiện đại qua góc nhìn thiền sư Thích Nhất Hạnh

Vấn nạn của thế giới hiện đại qua góc nhìn thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chủ nghĩa cá nhân được đưa lên vị trí hàng đầu đã tạo ra rất nhiều khổ đau. Chúng ta tạo ra sự phân biệt, chia cách giữa ta và người, giữa con người và thiên nhiên, giữa quốc gia này và quốc gia khác…

Tags: , ,


Thiền Vipassana – một lối thoát cho cuộc khủng hoảng tinh thần đương đại

Thiền Vipassana – một lối thoát cho cuộc khủng hoảng tinh thần đương đại

Vipassana có nghĩa là “thấy mọi sự vật như thật bản chất của chúng ngay trong lúc quan sát”. Thiền Vipassana (thiền minh sát tuệ) là một phương pháp tu đơn giản, mang lại kết quả là tâm an lạc và hướng đến một đời sống lợi lạc và hạnh phúc.

Tags: , ,