Về cái bi cảm và nhục cảm trong văn học Nhật Bản

Về cái bi cảm và nhục cảm trong văn học Nhật Bản

Nỗi buồn triết học Nhật Bản là suối nguồn của mọi quỹ đạo mỹ học Nhật Bản mang tên aware, khái niệm được hiểu như sự nhạy cảm, buồn bã, từ đó mà sinh ra yếu tính “nhạy cảm trước vạn vật” của người Nhật.

Tags: , , ,