Mối quan hệ nghệ thuật – đời sống và sự ra đời của mỹ học hiện đại

Mối quan hệ nghệ thuật – đời sống và sự ra đời của mỹ học hiện đại

Việc thiếu mục đích bên ngoài được bù lại bằng vô số những mục đích bên trong, tức là mối quan hệ giữa các bộ phận và các yếu tố của tác phẩm. Nhờ vào nghệ thuật, cá nhân con người có thể đạt đến sự tuyệt đối.

Tags: ,


Aware – một phạm trù cơ bản của mỹ học Nhật Bản

Aware – một phạm trù cơ bản của mỹ học Nhật Bản

Aware là một trong những phạm trù quan trọng của mỹ học Nhật Bản. Ngay từ thuở bình minh của văn học xứ Phù Tang, aware đã được thể hiện rõ nét trong các tác phẩm cổ đại dưới dạng những xúc cảm nguyên sơ và rất đỗi hồn nhiên, chân thành.

Tags: , , ,