Luật nhân quả không đơn thuần chỉ là luật thưởng phạt

Luật nhân quả không đơn thuần chỉ là luật thưởng phạt

Nhân quả thường được hiểu như một luật thưởng phạt. Bởi thế nhiều người sợ luật nhân quả, không dám làm ác, vì làm ác sẽ bị quả báo xấu mai sau. Hoặc ngược lại, có người cúng dường bố thí thật nhiều để mai sau thọ hưởng phước báo.

Tags: , ,


Một góc nhìn về sự hưng thịnh và suy tàn của Phật giáo ở Ấn Độ

Một góc nhìn về sự hưng thịnh và suy tàn của Phật giáo ở Ấn Độ

Tại sao Phật giáo đã chinh phục nhiều nước Á châu lại biến mất ở Ấn độ, trong khi Ấn giáo gần như không bành trướng ra khỏi Ấn độ nhưng vẫn tiếp tục phát triển trên bán lục địa này?

Tags: , , , , ,