Khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản: Từ lý luận của Marx đến thực tiễn thế giới ngày nay

Khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản: Từ lý luận của Marx đến thế giới ngày nay

Chủ nghĩa tư bản với tư cách là hình thái kinh tế – xã hội đã xảy ra rất nhiều cuộc khủng hoảng. Sau mỗi lần khủng hoảng, nó đều có sự biến đổi về mặt cấu trúc từ lực lượng sản xuất đến kiến trúc thượng tầng… 

Tags: , ,

Đạt Lai Lạt Ma, Thiền sư Thích Nhất Hạnh và tư tưởng của Marx

Đạt Lai Lạt Ma, Thiền sư Thích Nhất Hạnh và tư tưởng Marxist

“…Ở Làng Mai chúng tôi đang sống đơn giản. Tăng, ni, và cư sĩ – chúng tôi sống với nhau như một gia đình. Không ai có xe riêng. Không ai có tài khoản riêng. Không ai có điện thoại riêng. Trên thực tế, chúng tôi có những người Cộng sản thực sự”.

Tags: , , ,

Marx vẫn sống, sống một cách mãnh liệt  trong thời đại của chúng ta

Marx vẫn sống, sống một cách mãnh liệt trong thời đại của chúng ta

Bất chấp những cuộc tấn công liên tục nhằm bóp méo và tầm thường hóa Marx, người ta vẫn không thể phủ nhận được sự thật rằng, tư tưởng của ông đã và vẫn tiếp tục thay đổi tiến trình lịch sử nhân loại.

Tags: , ,

MôGóc nhìn Marxist về mối liên hệ giữa chủ nghĩa tư bản và sự tuyệt chủng

Một góc nhìn Marxist về mối liên hệ giữa chủ nghĩa tư bản và sự tuyệt chủng

Chủ nghĩa tư bản không khác nhiều so với sự va chạm của một thiên thạch khổng lồ. Cả thế giới đã biến thành một trại chăn nuôi. Đợt tuyệt chủng thứ sáu đang tiến tới với một tốc độ dữ dội.

Tags: , , ,