Về quan điểm của Marx: Tôn giáo là ‘trái tim của thế giới không có trái tim’

Về quan điểm của Marx: Tôn giáo là ‘trái tim của thế giới không có trái tim’

Dù cho đạo đức tôn giáo bị hạn chế ở chỗ này hay chỗ kia đi nữa, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, quan trọng nhất chính là chức năng “trái tim của thế giới không có trái tim” của nó.

Tags: , ,

Karl Marx nói về nền nghệ thuật Hy Lạp cổ

Karl Marx nói về nền nghệ thuật Hy Lạp cổ

Điều khó hiểu là ở chỗ nghệ thuật Hy Lạp vẫn tiếp tục đem lại cho ta một sự thỏa mãn về thẩm mỹ, và trên một phương diện nào đó, chúng còn được dùng làm tiêu chuẩn, làm cái mẫu mực mà chúng ta không thể đạt tới được.

Tags: , ,

Bẻ gẫy một quan điểm phản động về cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga

Bẻ gãy một quan điểm phản động về cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga

Các thế lực thù địch dưới mọi hình thức đã ra sức công kích, xuyên tạc Cách mạng Tháng Mười bằng luận thuyết cho rằng cuộc cách mạng này là “một sai lầm của lịch sử”…

Tags: , , ,

Về chủ nghĩa Marx – phân tâm học của Herbert Marcuse

Về chủ nghĩa Marx – phân tâm học của Herbert Marcuse

Trong thập niên 1960, 1970, mối liên hệ giữa chủ nghĩa Marx và phân tâm học trở thành một chủ đề nổi bật trong đời sống học thuật của Pháp. Herbert Marcuse là gương mặt tiêu biểu cho xu hướng này.

Tags: , , , ,