Huyền thoại đỏ và huyền thoại đen về giáo dục thuộc địa Đông Dương

Huyền thoại đỏ và huyền thoại đen về nền giáo dục Đông Dương thuộc địa

Tranh cãi về vai trò, đóng góp của chữ quốc ngữ cũng như “công” hay “tội” của linh mục Alexandre de Rhodes cho thấy rằng để nhìn nhận về những di sản của giáo dục dưới thời thuộc địa là không đơn giản.

Tags: , ,

Vì sao châu Phi đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraina?

Vì sao châu Phi đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraina?

Các vị không thể mua được người châu Phi bằng chuyện cổ tích về dân chủ. Đó thuần túy là thứ các vị dùng để tiêu khiển nội bộ. Chỉ có người Nga là những người duy nhất đã giải thoát châu Phi khỏi bọn thực dân…

Tags: , , ,

Về đợt quy hoạch đầu tiên ở Hà Nội thời thuộc địa

Về đợt quy hoạch đầu tiên ở Hà Nội thời thuộc địa

Từ 1860-1880, những toan tính của Chính quyền thuộc địa Pháp trong việc cơ cấu đô thị Hà Nội vững chắc đã thay đổi. Những kẻ đi chinh phục không còn cho thấy nhu cầu phải xoá sạch cái cũ trước khi xây dựng.

Tags: , ,

Tâm lý học dân tộc An Nam dưới góc nhìn thực dân Pháp

‘Tâm lý học dân tộc An Nam’ dưới góc nhìn thực dân Pháp

Cuốn “Tâm lý học dân tộc An Nam” bị chỉ trích gay gắt, không phải vì Paul Giran chỉ ra sự thấp kém của người An Nam, mà vì ông đã đặt dân tộc An Nam dưới lăng kính của kẻ thực dân đi “khai hóa văn minh”.

Tags: , ,