‘Giải độc’ cho một quan điểm lịch sử nguy hiểm

Việt Nam đã ‘đuổi đi những nền văn minh nhân loại’: Một quan điểm lịch sử đặc biệt nguy hiểm

Có thật là “Việt Nam không đánh thắng mấy đế quốc to, mà đã đuổi đi những nền văn minh của nhân loại” như quan điểm mà các thành phần thân phương Tây đang rêu rao?

Tags: , , ,

Phương Tây và tội ác lịch sử của chế độ nô lệ: Món nợ chưa trả hết

Phương Tây và tội ác lịch sử của chế độ nô lệ: Món nợ chưa trả hết

Việc buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương và chế độ nô lệ ở châu Phi là một sự sỉ nhục đối với nhân loại. Sự tàn ác của tội ác chống lại loài người này đòi hỏi chúng ta phải tìm cách sửa chữa những điều sai trái.

Tags: , ,

Đảo chính Gabon và cơn giãy chết của chủ nghĩa thực dân Pháp ở châu Phi

Đảo chính Gabon và cơn giãy chết của chủ nghĩa thực dân Pháp ở châu Phi

Xu hướng chống Pháp ngày một tăng gằn liền với sự thay đổi trong nhận thức chính trị của người châu Phi, phần lớn được thúc đẩy bởi lực lượng dân số trẻ không có bất kỳ sự gắn bó nào với “mẫu quốc” Pháp.

Tags: , ,

Mối duyên nợ Hồ Chí Minh – nước Pháp

Mối duyên nợ giữa Hồ Chí Minh và nước Pháp

Điều thú vị và cũng là trớ trêu cho những kẻ cai trị thực dân là chính văn hóa Pháp và cuộc Cách mạng Pháp 1789 đã cung cấp, bồi đắp thêm vốn văn hóa và kinh nghiệm cách mạng cho Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tags: , , ,