Những biểu hiện của sự suy thoái môi trường sinh thái toàn cầu

Môi trường sinh thái là một mạng lưới chỉnh thể có mối liên quan chặt chẽ với nhau trong phạm vi toàn cầu. Sự bất ổn ở một khâu nào đó trong hệ thống sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Tags: , , , , ,

Tác động toàn cầu từ Trung Quốc việc khai thác tài nguyên thiên nhiên trên giới

Việc Trung Quốc thi hành chiến lược làm chủ nguồn cung ứng nguyên, nhiên liệu trên thế giới để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, chấn hưng đất nước Trung Hoa, đã có tác động lớn đến các vấn đề về chính trị, an ninh và kinh tế toàn cầu.

Tags: ,