Ứng dụng cách tiếp cận Foresight trong quản lý tài nguyên môi trường Việt Nam

Foresight – một cách tiếp cận trong quản lý tài nguyên môi trường Việt Nam

Khác với cách tiếp cận khép kín của dự báo truyền thống, cách tiếp cận dự báo dài hạn (foresight) có thể được coi là cách tiếp cận mới hỗ trong xây dựng chiến lược ngành tài nguyên và môi trường.

Tags: ,