Nhận diện lãng phí – vấn nạn lớn gấp hàng trăm lần tham nhũng

Nhận diện lãng phí – vấn nạn lớn gấp bội phần tham nhũng

Người ta thấy kẻ nào tham nhũng thì hết sức căm ghét và mong cho chúng vào nhà đá để hết đời đục khoét công quỹ và hút máu dân lành. Nhưng trong thực tế, lãng phí thường gây thiệt hại lớn gấp hàng trăm lần, mà lại ít bị lên án gay gắt.

Tags:

Dẹp nạn ‘Một người làm quan cả họ được nhờ’: Bài học từ tiền nhân

Dẹp nạn ‘Một người làm quan cả họ được nhờ’: Bài học từ tiền nhân

Tư tưởng “Một người làm quan cả họ được nhờ” đã được mặc định từ lâu trong tâm thức của người Việt. Đấy là hệ quả tất yếu của văn minh nông nghiệp với tổ chức bộ máy nhà nước lấy đơn vị làng xã làm nền tảng.

Tags: ,

Đừng mang ‘đúng quy trình’ ra làm bùa hộ mạng

Đừng mang ‘đúng quy trình’ ra làm bùa hộ mạng

Có những trường hợp quy trình bị sử dụng như công cụ phục vụ cho những mục tiêu xấu xa. Thực tế đã ghi nhận việc lợi dụng quy trình để giết chết những ý tưởng sáng tạo tích cực, để ngăn cản việc đề bạt những người có tài, có đức…

Tags: ,


Việt Nam và mô hình nhà nước kiến tạo phát triển

Việt Nam và mô hình nhà nước kiến tạo phát triển

Nhà nước kiến tạo phát triển đang là thuật ngữ rất được ưa dùng. Tuy nhiên, nội hàm của nhà nước kiến tạo phát triển là gì? Và một nhà nước như vậy thì khác gì với Nhà nước mà từ trước đến nay chúng ta đã có?

Tags: ,

Quan điểm và ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tôn giáo

Quan điểm và ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tôn giáo

Chính phủ của Hồ Chí Minh buổi đầu lập nước có nhiều đại biểu của các tôn giáo nhất. Riêng Công giáo có các ông Nguyễn Mạnh Hà (Bộ Kinh tế), Vũ Đình Tụng (Bộ Y tế), các cố vấn gồm Giám mục Lê Hữu Từ, Hồ Ngọc Cẩn và Ngô Tử Hạ…

Tags: , ,