Vấn nạn của thế giới hiện đại qua góc nhìn thiền sư Thích Nhất Hạnh

Vấn nạn của thế giới hiện đại qua góc nhìn thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chủ nghĩa cá nhân được đưa lên vị trí hàng đầu đã tạo ra rất nhiều khổ đau. Chúng ta tạo ra sự phân biệt, chia cách giữa ta và người, giữa con người và thiên nhiên, giữa quốc gia này và quốc gia khác…

Tags: , ,

Chuyện dân Việt tậu iPhone mới nhất và sự khốn nạn của chủ nghĩa tiêu dùng

Chuyện dân Việt tậu iPhone 11 và sự mù quáng của chủ nghĩa tiêu dùng

Vì sao bạn dốc tiền mua iPhone 11 khi chiếc iPhone 8 vẫn đang rất tốt? Chúng ta bị mua một cách cưỡng bức, mua những thứ ta không cần. Không ai khác chính marketing và quảng cáo là thủ phạm làm vẩn đục môi trường sống của chúng ta.

Tags: , , ,


Món nợ chúng ta phải trả cho thế hệ cha anh

Món nợ chúng ta phải trả cho thế hệ cha anh

Hạnh phúc của chúng ta hôm nay đã phải trả bằng bao máu xương của các thế hệ đi trước, và đó chính là món nợ chúng ta phải trả để xây dựng cho được một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Tags: , , ,