Bạn có dám thừa nhận sai lầm của mình?

Bạn có dám thừa nhận sai lầm của mình?

Công việc thất bại đổ lỗi cho xã hội, không làm được bài thì đổ tội bài khó, hôn nhân thất bại đổ lỗi cho đối phương… Đủ thứ lý do để bao biện cho sự thất bại của mình, nói một cách dễ hiểu là: “Tôi sai, nhưng đó không hẳn là do tôi! ”.

Tags: ,

Học kiểu gì để có chỗ đứng trong đời?

Học kiểu gì để có chỗ đứng trong đời?

Những người thuộc diện con nhà có điều kiện, bố mẹ có tước vị, quả là lúc đầu khi mới ra trường, họ luôn dễ dàng tìm được chỗ đứng, chỗ ngồi nhanh chóng, nhưng đến nay họ vẫn chỉ bình bình như vậy, và có lẽ sẽ vẫn cứ như thế cho đến lúc về hưu…

Tags: ,