Tại sao một số người giàu tìm cách ra đi, còn tôi lại trở về?

Tại sao một số người giàu tìm cách rời khỏi đất nước, còn tôi lại trở về?

Sự thật đời sống ở CHLB Đức về phương tiện vật chất hơn hẳn nước ta. Tôi có đủ tư cách để đưa cả gia đình sang bên Đức, nếu chỉ quan tâm tới những gì gọi là phương tiện vật chất…

Tags: , ,