Những điều cần biết về chiến tranh

Những điều cần biết về chiến tranh

Chiến tranh có thể làm tăng hoặc giảm quyền lực của quốc gia. Có những trường hợp nước thắng trận bị suy giảm quyền lực bởi sự tàn phá trong chiến tranh và không hiếm các cuộc chiến tranh mà cả hai bên đều là kẻ thua cuộc.

Tags: , ,

Nhận diện hình thái chiến tranh ủy nhiệm của phương Tây

Nhận diện hình thái chiến tranh ủy nhiệm của phương Tây

Từ thập niên 1950 đến nay, đã diễn ra nhiều cuộc chiến tranh ủy nhiệm do chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ tiến hành. Điển hình là Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ (1961-1965) trong chiến tranh Việt Nam.

Tags: , , ,

Một góc nhìn về ‘Luật rừng’ của kẻ mạnh trong quan hệ quốc tế đương đại

Một góc nhìn về ‘Luật rừng’ của kẻ mạnh trong quan hệ quốc tế đương đại

Nga dùng luật rừng ở Ukraina vì bản thân họ cũng đang tồn tại một thế giới luật rừng, nơi Mỹ và đồng minh, bằng các hành động luật rừng, đã thiết lập trật tự của riêng mình và bắt mọi quốc gia phải tuân thủ.

Tags: , , , , ,