Góc nhìn Marxist về cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân trong thời đại AI

Góc nhìn Marxist về cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân trong thời đại AI

Nếu chúng ta muốn trí tuệ nhân tạo cải thiện thay vì thay thế hoặc làm suy thoái công việc của mình, chúng ta phải chuẩn bị để tiếp tục cuộc chiến ngay trong chính quá trình lao động đó.

Tags: , , ,

AI và sự trở lại của đấu tranh giai cấp theo chủ nghĩa Marx

AI và sự trở lại của đấu tranh giai cấp theo chủ nghĩa Marx

“Lịch sử của các xã hội chỉ là lịch sử của các cuộc đấu tranh giai cấp”. Câu này có thể áp dụng một cách hoàn hảo vào những gì chúng ta quan sát được trong các công ty có sử dụng AI hiện nay.

Tags: , , ,

Về cuộc đua kiểm soát trí tuệ nhân tạo trên thế giới hiện nay

Về cuộc đua kiểm soát trí tuệ nhân tạo trên thế giới hiện nay

Mặc dù gặp phải cùng một mối lo ngại, Mỹ, Trung Quốc và EU đã bắt đầu phát triển cách kiểm soát công nghệ AI rất khác nhau, dựa trên các giá trị và hệ tư tưởng được coi là quan trọng nhất trong xã hội của họ.

Tags: , , , ,

Cạnh tranh giữa con người với AI không còn là chuyện khoa học viễn tưởng

Cạnh tranh giữa con người với AI không còn là chuyện khoa học viễn tưởng

Mọi công việc không yêu cầu tư duy ở tầm cao và có tính lặp đi lặp lại sớm muộn cũng sẽ được đảm nhiệm bởi máy móc và trí tuệ nhân tạo (AI). Bao nhiêu người sẽ mất việc làm vào tay AI trong tương lai?

Tags: , ,