Reuters: Vì sao có những người Việt bán nhà, bán đất để ‘đi Tây’?

Reuters: Vì sao có những người Việt bán nhà, bán đất để ‘đi Tây’?

Một người tìm cách đi Tây trước, sau đó tìm cách đón người thân, gia đình theo sau. Tiền từ nước ngoài gửi về, người ở nhà sắm xe, xây cả biệt thự. Có thể nói là “Một người đi Tây, cả họ được nhờ”.

Tags: ,


Góc khuất về ‘miền đất hứa’ của lao động nước ngoài ở Nhật Bản

Góc khuất về ‘miền đất hứa’ của lao động nước ngoài ở Nhật Bản

Nhiều người lao động nước ngoài coi Nhật Bản là nơi có thể khiến họ đổi đời nhưng thực tế lại vô cùng khắc nghiệt và đớn đau khi bị ngược đãi, vắt kiệt sức lực, bỏ mạng nơi đất khách, không đủ tiền về nhà.

Tags: ,