Viên chức và nhà buôn – hai nét tính cách ‘Người Hà Nội’

Viên chức và nhà buôn – hai nét tính cách ‘Người Hà Nội’

Thị dân, nhất là thị dân ở những đô thị lớn như Hà Nội, luôn mang trong mình tố chất viên chức và tố chất con buôn, – hai nét bổ sung nhau, làm nên chân dung người thị dân, xưa kia cũng như hiện tại.

Tags: , , ,


3 dấu hiệu lớn cho biết bạn đã chọn sai nghề

3 dấu hiệu lớn cho biết bạn đã chọn sai nghề

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chọn sai nghề. Để giải quyết vấn đề, bạn không cần quan tâm nhiều đến “chuyện đã rồi” làm gì. Phương án dành cho bạn là xác minh chính xác dấu hiệu chọn sai việc của mình và suy nghĩ về việc chuyển đổi công việc.

Tags:

‘Chủ nghĩa tư bản: Một câu chuyện tình’ – bản án đanh thép cho CNTB thế kỷ 21

‘Chủ nghĩa tư bản: Một câu chuyện tình’ – bản án sâu cay cho CNTB thế kỷ 21

“Chủ nghĩa tư bản là một thứ xấu xa và chúng ta không thể điều chỉnh được sự xấu xa. Chúng ta phải loại trừ nó và thay thế nó bằng một thứ gì đó tốt đẹp cho tất cả mọi người, một thứ gì đó dân chủ hơn”.

Tags: , , ,