Chết vì làm việc quá sức: CƠn ác mộng chưa có hồi kết

Chết vì làm việc quá sức: Một dịch bệnh chưa đi đến hồi kết

Phải chăng những người trẻ đang trở nên “liều mạng” hơn, hay các doanh nghiệp đang tận dụng khát vọng khẳng định mình của người lao động, hay chính COVID-19 đang lộ rõ những mặt tối trong xã hội hiện đại?

Tags: , , , , ,

Lao động nghèo mua nhà ở xã hội: Kịch bản phim viễn tưởng ở Việt Nam?

Lao động nghèo mua nhà ở xã hội: Kịch bản phim viễn tưởng ở Việt Nam?

Nói là nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, nhưng đối tượng mua được lại không nghèo chút nào. Để tự kinh doanh, thổi giá tự do như hiện nay, thì biết bao giờ người nghèo mới mua được nhà để ở?

Tags: ,