Các bức ảnh của người Pháp là phán quyết đanh thép về vấn đề chủ quyền thác Bản Giốc

Các bức ảnh của người Pháp là chứng cứ xác tín cho vấn đề phân định thác Bản Giốc

Những bức ảnh chụp cách đây một thế kỷ sẽ xác nhận có hay không việc thác Bản Giốc từng “nằm sâu trong lãnh thổ Việt Nam”, và Việt Nam “mất thác Bản Giốc về tay Trung Quốc”.

Tags: , ,


Ải Nam Quan và sự thật về cái gọi là ‘Cộng sản Việt Nam dâng đất cho Tàu’

Ải Nam Quan và sự thật về cái gọi là ‘Cộng sản Việt Nam dâng đất cho Tàu’

Các nhân vật chống phá Việt Nam thường nhai đi nhai lại luận điệu: “Bộ Chính Trị Lê Khả Phiêu đã tùy tiện ký nhượng đất đai sông biển của tổ quốc…”.  Sự thật là thế nào?

Tags: , , ,