Vấn đề Biển Đông và Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc hiện nay

Vấn đề Biển Đông và Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc hiện nay

Nước nhỏ Việt Nam bắt nạt nước lớn Trung Quốc là chuyện hoang đường. Việt Nam không đòi hỏi Trung Quốc nhường nhịn mà chỉ muốn Trung Quốc hành xử như một nước lớn đáng kính trọng.

Tags: , , ,


Các bức ảnh của người Pháp là phán quyết đanh thép về vấn đề chủ quyền thác Bản Giốc

Các bức ảnh của người Pháp là chứng cứ xác tín cho vấn đề phân định thác Bản Giốc

Những bức ảnh chụp cách đây một thế kỷ sẽ xác nhận có hay không việc thác Bản Giốc từng “nằm sâu trong lãnh thổ Việt Nam”, và Việt Nam “mất thác Bản Giốc về tay Trung Quốc”.

Tags: , ,