Điện ảnh Trung Quốc và chứng hoang tưởng của chủ nghĩa Đại Hán

Điện ảnh Trung Quốc và chứng hoang tưởng của chủ nghĩa Đại Hán

Điện ảnh Trung Quốc giờ đây thậm chí còn không để khán giả băn khoăn thực hư mà luôn chủ ý kéo họ về đại lộ chân lý tưởng tượng – thứ chân lý mà Trung Quốc tự vẽ ra, muốn thế giới phải thừa nhận.

Tags: , ,

GS Trần Đình Hượu: Người vạch rõ nguồn gốc chủ nghĩa Đại Hán

GS Trần Đình Hượu: Người vạch rõ nguồn gốc chủ nghĩa Đại Hán

Không ít các luận điểm khoa học của GS Trần Đình Hượu (1926- 1995) đáng để cho người đời sau tiếp tục suy ngẫm, đặc biệt là trong việc xây dựng xã hội hiện đại và quan hệ với nước láng giềng Trung Hoa.

Tags: , , ,