Tại sao một số người giàu tìm cách ra đi, còn tôi lại trở về?

Tại sao một số người giàu tìm cách rời khỏi đất nước, còn tôi lại trở về?

Sự thật đời sống ở CHLB Đức về phương tiện vật chất hơn hẳn nước ta. Tôi có đủ tư cách để đưa cả gia đình sang bên Đức, nếu chỉ quan tâm tới những gì gọi là phương tiện vật chất…

Tags: , ,

Từ sai lầm lịch sử của Paris đến giấc mộng ngổn ngang của Đà Lạt

Từ sai lầm lịch sử của Paris đến giấc mộng ngổn ngang của Đà Lạt

Đánh đổi một phần đất nhỏ nhoi, một phố thị thuần Việt theo cách Đà Lạt, một mảng xanh còn sót lại giữa “rừng bê tông” trong lõi trung tâm để “đổi đất lấy hạ tầng” quả là cay đắng để lại cho thế hệ mai sau.

Tags: , ,