Đừng gieo nỗi sợ hãi phi lý vào đầu trẻ em

Đừng gieo nỗi sợ hãi phi lý vào đầu trẻ em

Những nỗi sợ hãi đã được kể trong bữa cơm gia đình. Rằng bạn A lớp con kể gần nhà của bạn ấy có người về từ Trung Quốc và “mắc Corona Vũ Hán rồi”. Hay bạn B kể rằng bố mẹ bạn ấy dự định cho bạn ấy về quê tránh dịch vì Hà Nội “toang rồi”…

Tags: ,