Bi kịch của sự sói mòn phẩm hạnh cộng đồng

Bi kịch của sự xói mòn phẩm hạnh cộng đồng

Vì sao trên đất nước ta hôm nay, hầu như bất kỳ ngày nào, ở bất kỳ nơi nào cũng có những tranh chấp, xung đột; thậm chí án mạng, chẳng những trong gia đình, ngoài đường phố, mà còn tại trường học, giữa chốn uy nghiêm như nơi công đường…?

Tags: ,

Khi đàn sư tử đá Trung Hoa ngồi chồm hỗm khắp đất nước Việt Nam

Khi đàn sư tử đá Trung Hoa ngồi chồm hỗm khắp đất nước Việt Nam

Vấn đề ở đây không phải là của con sư tử đá. Vấn đề ở đây là ở toàn bộ môi trường xung quanh. Nếu người Việt nào cũng được giáo dục ý thức rành rọt về văn hóa truyền thống thì không cần phải đuổi theo nhắc nhở, cấm đoán họ về con sư tử Tàu.

Tags: ,

Việt Nam và nền du lịch ‘xòe tay đòi tiền’

Việt Nam và nền du lịch ‘xòe tay đòi tiền’

Khi không còn vị thế chủ nhân, không còn là người thụ hưởng và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của quê hương mình nữa, người ta không thể yêu nó như xưa. Không phải là nhà thì không yêu, không trực tiếp ảnh hưởng tới danh dự, trái tim thì không ngại gì làm bẩn nó…

Tags:


Bạo lực – bóng ma của một xã hội thiếu nhân văn

Bạo lực – bóng ma của một xã hội thiếu nhân văn

Dễ nhận thấy mối quan hệ giữa bạo lực gia đình và bạo lực học đường. Sự thay đổi những chuẩn mực trong hành vi làm con người ta dần mất tin tưởng lẫn nhau. Bạo lực diễn ra như một góc khuất của gia đình khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ.

Tags: , , ,

Học đường và những ước mơ chỉ gói lại bằng… tiền

Học đường và những ước mơ chỉ gói lại bằng… tiền

Họ kể cho con cái nghe về những người bạn làm bác sĩ đã giàu có. Họ kể về những người thân quen đã trở thành ông to bà lớn nhờ làm chủ tịch, làm kế toán trưởng. Và họ muốn con cái của mình cũng chỉ là những đứa trẻ có ước mơ duy nhất LÀ TIỀN.

Tags: ,

Người Việt Nam có thời ấu thơ kéo dài nhất thế giới?

Người Việt Nam có thời ấu thơ kéo dài nhất thế giới?

Không ít gia đình đang biến trẻ thành những chú “gà công nghiệp” – không có kỹ năng sống, không tư duy, không biết giải quyết vấn đề, thụ động – không cần suy nghĩ, sáng tạo mà chỉ mỗi việc… làm theo lời bố mẹ.

Tags: , , ,