Phía sau những chiếc nắp cống bị mất cắp

Phía sau những chiếc nắp cống bị mất cắp

Vì sao trong thế kỷ 21 này, vẫn có những hành vi mông muội, có thể nói là độc ác như vậy? Câu trả lời không đơn giản theo cách thông thường: bần cùng sinh đạo tặc. Kể cả đạo tặc cũng ít khi vì mấy cân sắt vụn mà đặt đồng loại mình vào chỗ chết.

Tags: ,


Không mạnh tay trấn áp nạn rượu bia, đất nước này không thể khá nổi

Cần đánh thuế thật cao đối với bia rượu để nhiều người phải chùn tay khi nghĩ đến nhậu. Cùng với đó, cần quản lý thật chặt việc sản xuất, buôn bán rượu bia, khởi động lại việc ban hành các quy định về cấm bán rượu bia sau 23 giờ…

Tags: ,