‘Đàn ông phải uống được rượu’ – thứ quan niệm rởm đời người Việt cần từ bỏ

‘Đàn ông phải uống được rượu’ – thứ quan niệm rởm đời người Việt cần vứt vào sọt rác

Đâu phải giá trị của thằng đàn ông được chứng minh thông qua số lít rượu anh ta uống. Chua xót hơn, giá trị của con người bị mất đi khi ngồi vào những cuộc nhậu như thế.

Tags: , , , , ,


Sự suy thoái và biến dạng các giá trị nhân văn ở Việt Nam

Sự suy thoái các giá trị nhân văn trong kỷ nguyên phát triển công nghệ và kinh tế đang diễn ra ở quy mô toàn cầu, có những xu hướng chung. Nhưng trong xã hội cụ thể như Việt Nam các xu hướng lớn này được thể hiện ra trong những dạng thức riêng.

Tags: , , ,

Nhận diện những trò bẩn thỉu của kinh doanh đa cấp ở Việt Nam

Nhận diện những trò bẩn thỉu của kinh doanh đa cấp ở Việt Nam

Chỉ có một lằn ranh rất mỏng giữa kinh doanh đa cấp và lừa đảo đa cấp, một mô hình bị pháp luật cấm. Hầu hết những người bán hàng đa cấp thành công nhất hiện nay đều tập trung vào việc bán tư cách thành viên chứ không phải bán sản phẩm.

Tags: ,