Không mạnh tay trấn áp nạn rượu bia, đất nước này không thể khá nổi

Cần đánh thuế thật cao đối với bia rượu để nhiều người phải chùn tay khi nghĩ đến nhậu. Cùng với đó, cần quản lý thật chặt việc sản xuất, buôn bán rượu bia, khởi động lại việc ban hành các quy định về cấm bán rượu bia sau 23 giờ…

Tags: ,