Quy định ‘nồng độ cồn bằng không’ rất cần ở nơi có thứ văn hóa rượu bia hủ lậu như Việt Nam

Quy định ‘nồng độ cồn bằng không’ rất cần ở nơi có thứ văn hóa rượu bia hủ lậu như Việt Nam

Văn hóa bia rượu của Việt Nam có tính cả nể, sĩ diện hão. Nếu có một hạn mức nào đó về nồng độ cồn thì lái xe có thể bị ép uống theo kiểu: “Hai vại mà đã vượt ngưỡng thì tửu lượng kém quá”.

Tags: , ,