Quy định ‘nồng độ cồn bằng không’ rất cần ở nơi có thứ văn hóa rượu bia hủ lậu như Việt Nam

Quy định ‘nồng độ cồn bằng không’ rất cần ở nơi có thứ văn hóa rượu bia hủ lậu như Việt Nam

Văn hóa bia rượu của Việt Nam có tính cả nể, sĩ diện hão. Nếu có một hạn mức nào đó về nồng độ cồn thì lái xe có thể bị ép uống theo kiểu: “Hai vại mà đã vượt ngưỡng thì tửu lượng kém quá”.

Tags: , ,

Cái chết của vỉa hè – góc nhìn từ một người nước ngoài ở Việt Nam

Cái chết của vỉa hè – góc nhìn từ một người nước ngoài ở Việt Nam

Khi tôi đang đi bộ trên vỉa hè quận 5, vài người lái xe máy đã nổi khùng với tôi. Họ bấm còi inh ỏi yêu cầu tôi phải tránh đường để họ phi lên vỉa hè. Nhanh hơn được 3 đến 5 giây, nhưng họ đã hủy hoại xã hội.

Tags: , ,