Tác hại của khí thải phương tiện giao thông tới sức khoẻ và môi trường

Tác hại của khí thải phương tiện giao thông tới sức khoẻ và môi trường

Phương tiện giao thông là một vấn đề song song của hai mặt tích cực và tiêu cực. Nó giúp cho sự phát triển kinh tế – xã hội đồng thời cũng gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và môi trường một cách nghiêm trọng.

Tags: ,


Chưa dẹp được bếp than tổ ong, xe máy quá hạn, đừng mơ bầu không khí trong lành

Chưa dẹp được bếp than, xe máy quá hạn, đừng mơ bầu không khí trong lành

Một thành phố vì hòa bình đang còn tới 55 ngàn bếp than tổ ong sáng sáng chiều chiều tỏa khói. Còn tới 43.400 chiếc xe máy niên hạn 30 năm, thậm chí, 10.500 chiếc trên 40 năm, vẫn phành phạch trên đường như những “bát hương đi động”.

Tags: ,

Người Hà Nội sẽ vui vẻ sống chung với thảm họa đến bao giờ?

Người Hà Nội sẽ vui vẻ sống chung với thảm họa đến bao giờ?

Người Hà Nội vẫn phải rửa rau, giặt quần áo, đi vệ sinh mỗi ngày. Họ không có lỗi khi chất thải của mình chảy xuống cống, và cái cống ấy đổ ra sông Tô – nơi mỗi tối họ cùng vợ con ra cà phê, ăn phở dọc đường Nguyễn Khang lộng gió.

Tags: ,