Một nước Mỹ theo chủ nghĩa xã hội sẽ như thế nào?

Một nước Mỹ theo chủ nghĩa xã hội sẽ như thế nào?

Vì sao Donald Trump lồng lộn trước sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Mỹ? Có phải chủ nghĩa xã hội đã thật sự có chỗ đứng tại Mỹ, và một nước Mỹ theo chủ nghĩa xã hội sẽ như thế nào?

Tags: , , , , ,

Nhận diện ‘Precariat’ – giai cấp vô sản mới của thế kỷ 21

Nhận diện ‘Precariat’ – giai cấp vô sản mới của thế kỷ 21

Hệ thống phân phối thu nhập của thế kỷ 20 đã sụp đổ, tạo ra một cấu trúc giai cấp toàn cầu mới với sự nổi lên của giai cấp “Vô sản Bấp bênh” – Precariat.

Tags: , , , , ,

Cú sốc COVID-19 và số phận bấp bênh của giai cấp vô sản mới

Cú sốc COVID-19 và số phận bấp bênh của giai cấp vô sản mới

Vô sản mới, những người lao động phải làm công việc bấp bênh và nhiều rủi ro, nay lại càng đông đảo và sống trong một tình trạng còn bấp bênh hơn nữa bởi đại dịch COVID-19.

Tags: , , ,