Dịch bệnh COVID-19 và khoảng tối phân hóa giáu – nghèo ở Mỹ

Dịch bệnh COVID-19 và khoảng tối phân hóa giàu – nghèo ở Mỹ

Giữa tâm điểm bùng phát dịch COVID-19, hàng triệu lao động thu nhập thấp ở Mỹ vẫn phải đi làm vì sợ bị trừ lương, mất việc, làm tăng nguy cơ lây lan bệnh dịch trong cộng đồng những người nghèo.

Tags: , , ,

Noam Chomsky: Ai cai trị thế giới này?

Noam Chomsky: Ai cai trị thế giới này?

Phần lớn dân số, ở cuối thang đo thu nhập/tài sản, trên thực tế bị loại bỏ khỏi hệ thống chính trị, ý kiến và thái độ của họ bị những người đại diện chính thức của họ bỏ qua, trong khi một nhóm nhỏ ở đầu lại có ảnh hưởng áp đảo…

Tags: , , , , ,