Đô thị hóa bền vững phải gắn với hạnh phúc của mỗi gia đình

Phát triển đô thị bền vững sẽ tạo ra nền móng chắc chắn để gắn kết các gia đình – vốn là những tế bào của xã hội – qua đó đảm bảo tương lai phát triển bền vững của cả xã hội trong thời đại đô thị hóa.

Tags: , ,

Trung Quốc và tương lai cùng những ‘thành phố bọt biển’

Trung Quốc và tương lai cùng những ‘thành phố bọt biển’

Đối mặt với tình trạng lũ lụt đô thị ngày càng nghiêm trọng, các thành phố ở Trung Quốc đang hiện thực hóa một sáng kiến được gọi là ‘thành phố bọt biển’. Ý tưởng về một ‘thành phố bọt biển’ rất đơn giản…

Tags: , ,