Các quy định của pháp luật quốc tế về tội phạm môi trường

Các quy định của pháp luật quốc tế về tội phạm môi trường

Tội phạm môi trường là những hành động phạm pháp trực tiếp gây hại đến môi trường như buôn bán động vật hoang dã trái phép, buôn bán chất khí gây thủng tầng ozone (ODS), kinh doanh trái phép các loại chất thải nguy hại…

Tags: , ,


Sao không đưa bộ môn giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy?

Sao không đưa bộ môn giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy?

Một số quốc gia láng giềng như: Indonesia, Malaysia, Singapore… đã vận dụng bộ môn giáo dục môi trường vào giảng dạy. Điều này giúp học sinh, sinh viên có thể nắm bắt, ý thức được vấn đề bảo vệ môi trường quan trọng thế nào.

Tags: ,