Người văn minh sẽ không coi quy định phân loại rác là điều phiền phức

Người văn minh sẽ không coi quy định phân loại rác là điều phiền phức

Luật Bảo vệ môi trường mới (có hiệu lực từ ngày 1/1/2022) có những quy định thực sự thay đổi lớn trong cuộc sống của người dân. Đó là những quy định phân loại rác, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần…

Tags: , ,