Sự khiếm khuyết về nhân cách mới là ‘khuyết tật’ thực sự

Sự khiếm khuyết về nhân cách mới là ‘khuyết tật’ thực sự

Suốt cả tuổi thơ tôi không mảy may nhận biết cái gọi là “khuyết tật”, kể cả tôi bị chọc ghẹo và xúc phạm khá nhiều. Vì cha mẹ tôi đã nuôi tôi theo cái cách giáo dục của những người cho rằng sự thiếu khuyết về nhân cách mới là người dị tật, bỏ đi.

Tags: ,