Nước Nga khổ đau và quật cường, văn hóa hóa Nga bao dung và cao cả…

Nước Nga khổ đau và quật cường, văn hóa hóa Nga bao dung, cao cả…

Nền văn hóa Nga rất đẹp, nhân văn, bao dung, vĩ đại. Đất nước Nga, văn hóa Nga, tâm hồn Nga có nhiều nét tương đồng với người Việt, văn hóa Việt. Điều này có thể là do những nét tương đồng về lịch sử, về số phận…

Tags: , , ,