Hình ảnh phụ nữ Xô viết trong thơ Chiến tranh Vệ quốc

Hình ảnh phụ nữ Xô viết trong thơ Chiến tranh Vệ quốc

Những người phụ nữ ấy đã dựng lên một tượng đài cao đẹp, vĩ đại từng khiến chiến sĩ Xô viết nguyện:
“…trên đất này tôi chết / Vì người mẹ Nga sinh tôi ở trên đời / Vì người đàn bà Nga tiễn tôi ra trận…”.

Tags: , , , ,

Aleksandra Pakhmutova – người phụ nữ vĩ đại nền âm nhạc Nga

Aleksandra Pakhmutova – người phụ nữ vĩ đại của nền âm nhạc Nga

Aleksandra Pakhmutova là nhạc sĩ tài danh của Liên bang Xô viết trước đây và Liên bang Nga sau này. Bà là tác giả nhiều ca khúc nổi tiếng như “Hy vọng”, “Dịu dàng”, “Thời thanh niên sôi nổi”, “Tạm biệt Moskva”…

Tags: , , ,