Chùm ảnh: Kiệt tác nhà thờ trắng nổi tiếng thế giới của nước Nga

Chùm ảnh: Kiệt tác nhà thờ trắng nổi tiếng thế giới của nước Nga

Công trình này được coi là một dấu mốc đánh dấu sự đoạn tuyệt rõ ràng với kiểu xây dựng Byzantine truyền thống, vốn chi phối nền kiến trúc Nga suốt nhiều thế kỷ.

Tags: , , , ,