Về chữ viết và nền văn học Ấn Độ cổ đại

Về chữ viết và nền văn học Ấn Độ cổ đại

Những văn liệu được ghi chép sớm nhất ở Ấn Độ cổ đại là Rig Veda, khoảng thế kỷ 7 TCN, rồi đến các bộ Veda khác. Upanishad (“ngồi bên chân người”) triết lí của đạo Bà la môn, được viết khoảng thế kỷ 6 TCN.

Tags: , , , ,


Về mệnh lệnh ‘nhìn thẳng vào sự thật’ của một nền văn học lành mạnh

Về mệnh lệnh ‘nhìn thẳng vào sự thật’ của một nền văn học lành mạnh

Mọi sự che đậy, hoặc bóp méo, xuyên tạc sự thật bất cứ vì động cơ gì, rồi đều phải được đặt lại, phải trả giá, và việc sửa chữa bức tranh hiện thực cho đúng sự thật là một trách nhiệm lịch sử cho mọi thế hệ

Tags: ,