Vũ Trọng Phụng và sự phê phán ‘Âu hóa’ sắc sảo hiếm có

Vũ Trọng Phụng và sự phê phán ‘Âu hóa’ sắc sảo hiếm có

Việc Âu hoá hay Tây hoá mang đặc tính hời hợt được nảy sinh từ sự xuống dốc của đạo đức, được áp đặt bởi bọn thực dân chứ không phải là kết quả của việc tự lựa chọn, chính vì vậy mà đã tạo ra sự phản ứng dữ dội…

Tags: , ,


Nguyễn Huy Thiệp – Hiện tượng lạ của văn học Việt Nam thời Đổi mới

Nguyễn Huy Thiệp – Hiện tượng lạ của văn học Việt Nam thời Đổi mới

Nguyễn Huy Thiệp một mặt tiếp nối nguồn mạch văn học dân gian, mặt khác lại tiếp thu tính hiện đại, khai phá những chủ đề như cái phi lý, sự cô đơn, tha hóa của xã hội… Ông đã qua đời vào chiều 20/3/2021.

Tags: , ,