Điện ảnh: Hành trình gian nan để được công nhận là một loại hình nghệ thuật

Điện ảnh: Hành trình gian nan để được công nhận là một loại hình nghệ thuật

Trong những năm tháng đầu tiên được ra đời, điện ảnh vốn không được công nhận là một loại hình nghệ thuật. Trong dòng chảy chủ lưu của nghệ thuật khi ấy, chỉ tồn tại 6 loại hình…

Tags: , ,