Sức nặng pháp lý mới trong thông điệp Mỹ chống Trung Quốc ở Biển Đông

Sức nặng pháp lý mới trong thông điệp Mỹ chống Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ tăng sức nặng pháp lý trong lập trường phản đối sự bắt nạt và đe dọa của Trung Quốc với các nước ở Đông Nam Á, vượt ra ngoài chuyện tự do hàng hải và hàng không.

Tags: , , , ,


Tương lai nào cho tham vọng của Trung Quốc về băng cháy ở Biển Đông?

Tương lai nào cho tham vọng của Trung Quốc về băng cháy ở Biển Đông?

Trung Quốc đã không ngừng thúc đẩy các hoạt động tìm kiếm, thăm dò và tiến tới khai thác băng cháy trên Biển Đông – nguồn năng lượng có thể đáp ứng gần 150 năm nhu cầu năng lượng của nước này

Tags: , , ,