Đông Nam Á và tương lai bấp bênh của những thành phố ‘đang chìm’

Đông Nam Á và tương lai bấp bênh của những thành phố ‘đang chìm’

Jakarta phải đối mặt với tốc độ lún lớn nhất là hơn 22 cm/năm, cao hơn 45% so với thành phố đứng thứ hai là Manila, khoảng 15 cm/năm. Bangkok, TP.HCM và Hà Nội có tốc độ lún thấp hơn, dưới 7 cm/năm”,

Tags: , , ,

Đông Á và Việt Nam – địa chính trị và văn hóa, từ lịch sử đến hiện đại

Đông Á và Việt Nam – địa chính trị và văn hóa, từ lịch sử đến hiện đại

Sự phát triển của Đông Á và Việt Nam ngoài việc phụ thuộc các yếu tố địa chính trị và văn hóa, còn chịu sự tác động của các yếu tố hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học công nghệ…

Tags: , , ,