Văn hóa Việt Nam mang thuộc tính Đông Á hay Đông Nam Á?

Văn hóa Việt Nam mang thuộc tính Đông Á hay Đông Nam Á?

Việt Nam thuộc nền văn hóa Đông Nam Á hay Đông Á, đó là một vấn đề được đặt ra khá sớm và đã có nhiều quan điểm, nhiều cách lý giải khác nhau mà cho đến nay cuộc tranh luận vẫn chưa kết thúc.

Tags: , , , ,

Tiềm năng của hệ sinh thái ‘carbon xanh’ ở Đông Nam Á đang bị lãng phí

Tiềm năng của hệ sinh thái ‘carbon xanh’ ở Đông Nam Á đang bị lãng phí

Thuật ngữ “carbon xanh” , theo cách gọi của các nhà khoa học gọi, là carbon được lưu trữ trong các hệ thống đại dương. Và Đông Nam Á là một trong những nguồn lưu trữ carbon xanh lớn nhất thế giới.

Tags: , ,

Siêu kênh đào Bình Lục sẽ tác động thế nào đến Việt Nam và Đông Nam Á?

Siêu kênh đào Bình Lục sẽ tác động thế nào đến Việt Nam và Đông Nam Á?

Dài 135 km, bắt đầu từ cửa sông Bình Đường đổ ra Vịnh Bắc Bộ, kênh đào Bình Lục là một trong những trọng tâm trong công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế tương lai của Trung Quốc.

Tags: , , , ,