Vấn đề an ninh môi trường ở Việt Nam hiện nay

Vấn đề an ninh môi trường ở Việt Nam hiện nay

Trong những năm gần đây, an ninh môi trường như một hiện tượng bức bách của đời sống xã hội. Tại Việt Nam, chất lượng môi trường đang có những biến đổi theo chiều hướng bất lợi đối với cuộc sống của con người.

Tags: , , ,


Viễn cảnh đáng sợ về môi trường thế giới năm 2050

Viễn cảnh đáng sợ về môi trường thế giới năm 2050

1/2 dân số không có nước sạch, cá biển tuyệt chủng hàng loạt, dịch bệnh tràn lan… là điều mà Trái đất sẽ phải đối mặt vào năm 2050.

Tags: , , , , , ,

Nước và biến đổi khí hậu: Những vấn đề chính trị tầm vóc toàn cầu

Nước và biến đổi khí hậu: Những vấn đề chính trị tầm vóc toàn cầu

Nước đại diện cho một trong những rủi ro phức tạp và thách thức nhất của loài người. Ngược lại, những thách thức này cũng mang lại cơ hội sử dụng nước như một chất xúc tác cho các hành động chính trị.

Tags: , ,