Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về áp dụng thị trường chất lượng nước

Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về áp dụng thị trường chất lượng nước

Thị trường chất lượng nước (WQT) được sử dụng như một công cụ kinh tế để kiểm soát ô nhiễm nguồn nước. WQT đã được áp dụng ở một số quốc gia như Australia, Canada, Mỹ, New Zealand và đang được nghiên cứu tại một số nước khác như Phần Lan, Thụy Điển.

Tags: