Các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học của Việt Nam

Các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học của Việt Nam

Đáng tiếc là khi chúng ta bắt đầu hiểu rõ hơn về đa dạng sinh học của Việt Nam, nhiều loài cũng như toàn bộ hệ sinh thái đang phải đối mặt với các sức ép khủng khiếp đe dọa sự tồn tại của chúng. Một tỷ lệ lớn các loài động thực vật của Việt Nam đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Tags:


Biến đổi khí hậu và nguy cơ của một cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học toàn cầu

Biến đổi khí hậu và cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học toàn cầu

Mất đa dạng sinh học ngày nay đang diễn ra một cách nhanh chóng chưa từng có, kể từ thời kỳ các loài khủng long bị tiêu diệt và tốc độ biến mất của các loài hiện nay ước tính gấp khoảng 100 lần so với tốc độ mất các loài trong toàn bộ lịch sử Trái đất

Tags: ,

Một số vấn đề môi trường toàn cầu và định hướng giải pháp trong tương lai gần

Một số vấn đề môi trường toàn cầu và định hướng giải pháp trong tương lai gần

Trong những năm gần đây, với xu thế toàn cầu hóa, dân số tiếp tục gia tăng và đô thị hóa nhanh chóng, các vấn đề môi trường toàn cầu cũng có những diễn biến phức tạp, đặt ra những thách thức mới. 

Tags: , , ,