Đừng có diễn mấy trò phóng sinh giả dối, man rợ đó nữa được không?

Đừng có diễn mấy trò phóng sinh giả dối, man rợ đó nữa được không?

Sắp rằm tháng 7, một bà chị béo tốt bấm điện thoại: A lô, chuẩn bị cho chị 500 con chim để rằm chị phóng sinh lấy may nhé. Thế là bộ máy bắt chim hoạt động, lớn bùi bé mềm bắt hết, nhốt đấy…

Tags: , ,

Vì sao con người nên đối xử nhân đạo với mọi loài động vật?

Vì sao con người nên đối xử nhân đạo với mọi loài động vật?

Nhiều người cho rằng việc ngưng giết chóc hoặc hạn chế nỗi đau cho loài vật khi bị giết là “đạo đức giả”, thế nhưng cách đối xử đối với động vật phản ánh sâu sắc sự phát triển của văn hóa, giáo dục trong một quốc gia.

Tags: ,

Mối liên hệ giữa đạo Phật và lối sống gần gũi với thiên nhiên

Mối liên hệ giữa đạo Phật và lối sống gần gũi với thiên nhiên

Một người từ tâm với thiên nhiên thì làm sao còn ác tâm với với đồng loại? Dựa vào thiên nhiên để nuôi dưỡng thân mình, để cầu giải thoát và giác ngộ, chớ không phải để thỏa mãn lòng tham của mình…

Tags: , ,

Mối tương hợp giữa đạo Phật và sinh thái học

Bàn về sự tương hợp giữa đạo Phật và sinh thái học

Khủng hoảng sinh thái là một biểu hiện rộng hơn của khái niệm Khổ  trong đạo Phật. Phật giáo có thể là một nguồn lực hướng đạo vững vàng và là một nguồn tri thức hữu hiệu đối với các giải pháp về môi trường.

Tags: , , ,

Làm sao để xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam?

Làm sao để xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam?

Vấn đề đạo đức sinh thái, đạo đức môi trường được đặt ra, nhằm xây dựng mối quan hệ ứng xử giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với môi trường, đem lại sự cân bằng sinh thái và phát triển bền vững.

Tags: ,