Quan điểm Phật giáo về vấn đề khủng hoảng môi sinh

Quan điểm Phật giáo về vấn đề khủng hoảng môi sinh

Các nền triết lý và tôn giáo Á Đông có thể cung cấp cho xã hội phương Tây hiện thời một nguồn tư liệu phong phú có thể ủng hộ việc cùng chung tồn tại một cách hài hòa và hoà bình an lạc giữa nhân loại và thế giới tự nhiên.

Tags: ,

Đạo luật không ăn thịt, không chặt cây trong cộng đồng người Bishnoi

Đạo luật không ăn thịt, không chặt cây trong cộng đồng người Bishnoi

Từ 500 năm trước, người Bishnoi đã tuân thủ quy định cấm săn bắt và giết thịt các loài động vật, kể cả vật nuôi hay hoang dã. Đạo luật này giúp họ trở thành những nhà bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của nhân loại.

Tags: , , ,


Còn bao nhiêu bệnh dịch kinh khủng xảy ra, nếu con người không thay đổi lối sống?

Còn bao nhiêu bệnh dịch kinh khủng xảy ra, nếu con người không thay đổi lối sống?

Những bệnh dịch lan tràn như AIDS, Ebola, West Nile… và hàng trăm loại bệnh dịch khác không “tự nhiên” xuất hiện. Chúng đều là hậu quả của việc loài người tàn phá thiên nhiên, đặc biệt là nạn buôn bán, nuôi giữ và ăn thịt thú rừng.

Tags: , , ,