Dâng hương – nét đẹp trong tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt

Dâng hương – nét đẹp trong tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt

Mỗi nén hương được thắp lên đã truyền tải những giá trị văn hóa và đạo đức từ bao đời, cùng với những phong tục cổ truyền khác, đã góp phần tạo nên và bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tags: , , ,