Phê bình sinh thái – khuynh hướng nghiên cứu văn học vì môi trường

Phê bình sinh thái – khuynh hướng nghiên cứu văn học vì môi trường

Từ giữa thập niên 1990, Phê bình sinh thái đã ra đời với sứ mệnh cao cả là phân tích chỉ ra căn nguyên văn hóa tư tưởng dẫn đến nguy cơ sinh thái, nghiên cứu quan hệ giữa con người và môi trường tự nhiên.

Tags: , ,