Sang sông trong văn hóa và văn học Việt

Sang sông trong văn hóa và văn học Việt

Sang sông mang nhiều ý nghĩa trong đời sống, văn học và văn hóa người Việt. Tùy vào ngữ cảnh mà chúng ta có cách dùng đúng đắn, phù hợp. Đây là một ví dụ khá điển hình để minh chứng đặc trưng văn hóa nước ta linh hoạt như những dòng sông nước xuôi ngược mênh mang trên dải đất hữu tình này.

Tags: ,

Thiếu vắng âm nhạc, nỗi đau của nền giáo dục Việt

Thiếu vắng âm nhạc, nỗi đau của nền giáo dục Việt

Có ai nhớ đến âm nhạc là một yếu tố làm nên con người văn minh, biết quý cái hay và trọng cái đẹp? Có thể âm nhạc ít khi sinh sôi tiền cho người say mê nó, nhưng chính cái ham mê đó giúp người ấy có một đời sống nội tâm sâu sắc hơn.

Tags: , ,