‘Hương đạo’ Nhật Bản và mối liên hệ bất ngờ với Việt Nam

‘Hương đạo’ Nhật Bản và mối liên hệ bất ngờ với Việt Nam

“Hương đạo” – nghệ thuật thưởng thức hương trầm của người Nhật – ít được thế giới biết đến. Một điều thú vị là nghệ thuật này thể hiện mối giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản từ thuở xa xưa.

Tags: , ,


Chuyện Nhật Bản: Quốc gia Đông Á hiếm hoi không ăn mừng Tết Nguy

Chuyện Nhật Bản: Quốc gia Đông Á hiếm hoi không ăn mừng Tết Nguyên Đán

Nhật Bản cấp thiết Tây hóa là điều khó tránh khỏi nếu họ không muốn bị trở thành thuộc địa. Tuy nhiên sự phát triển cấp tốc dù đem lại thịnh vượng nhưng lại giết chết nhiều văn hóa truyền thống lâu đời.

Tags: , , , ,