Đôi lời về một Sài Gòn ‘kỳ cục’

Đôi lời về một Sài Gòn ‘kỳ cục’

Hay tin tôi chuyển về quận Tư sống, người bạn lo lắng, “Sao liều thế? Dân quận Tư dữ dằn lắm”. “Dữ thế nào?” – “Thì hồi xưa đâu ai dám đi qua quận Tư ban đêm, kiểu gì cũng bị giật đồ, thủng lốp xe, xin đểu, mua bán thì hay bị chặt chém…”.

Tags: ,