Chữa lành và làm giàu bền vững từ rừng: Bài học từ Hàn Quốc

Chữa lành và làm giàu bền vững từ rừng: Bài học từ Hàn Quốc

Áp lực khủng khiếp của một xã hội công nghiệp khiến người Hàn Quốc ngày càng có nhu cầu tìm về thiên nhiên để giải tỏa căng thẳng. Song, sau chiến tranh, tài nguyên rừng của Hàn Quốc gần như kiệt quệ…

Tags: , ,