Điều gì sẽ xảy ra với con người nếu hàm lượng oxy trên Trái đất tăng gấp đôi?

Điều gì sẽ xảy ra với con người nếu hàm lượng oxy trên Trái đất tăng gấp đôi?

Tỷ trọng của oxy trong toàn bộ khí quyển không cao, chỉ khoảng 21%. Vậy có phải hàm lượng oxy càng cao thì càng có lợi cho các sinh vật trên Trái Đất? Trái Đất sẽ như thế nào nếu lượng oxy đột ngột tăng gấp đôi?

Tags: ,