Chi tiết về 5 tiêu chí kiến trúc xanh Việt Nam

Chi tiết về 5 tiêu chí kiến trúc xanh Việt Nam

Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết có 5 Tiêu chí Kiến trúc xanh Việt Nam gồm: Địa điểm bền vững; Sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả; Chất lượng môi trường trong nhà; Kiến trúc tiên tiến, bản sắc; Tính xã hội, nhân văn bền vững.

Tags: ,

Một số vấn đề môi trường toàn cầu và định hướng giải pháp trong tương lai gần

Một số vấn đề môi trường toàn cầu và định hướng giải pháp trong tương lai gần

Trong những năm gần đây, với xu thế toàn cầu hóa, dân số tiếp tục gia tăng và đô thị hóa nhanh chóng, các vấn đề môi trường toàn cầu cũng có những diễn biến phức tạp, đặt ra những thách thức mới. 

Tags: , , ,


Mối quan hệ dân số và môi trường: Bài toán khó cho phát triển bền vững

Mối quan hệ dân số và môi trường: Bài toán khó cho phát triển bền vững

Khi mà dân số thế giới vẫn cứ tiếp tục gia tăng trong khi “quỹ đất của Trái Đất chỉ có vậy” thì vấn đề đặt ra là chúng ta có lời giải nào cho bài toàn “dân số – môi trường” đảm bảo hàng tỷ người được ổn định trong môi trường trong lành?

Tags: ,