Một số vấn đề môi trường toàn cầu và định hướng giải pháp trong tương lai gần

Một số vấn đề môi trường toàn cầu và định hướng giải pháp trong tương lai gần

Trong những năm gần đây, với xu thế toàn cầu hóa, dân số tiếp tục gia tăng và đô thị hóa nhanh chóng, các vấn đề môi trường toàn cầu cũng có những diễn biến phức tạp, đặt ra những thách thức mới. 

Tags: , , ,


Mối quan hệ dân số và môi trường: Bài toán khó cho phát triển bền vững

Mối quan hệ dân số và môi trường: Bài toán khó cho phát triển bền vững

Khi mà dân số thế giới vẫn cứ tiếp tục gia tăng trong khi “quỹ đất của Trái Đất chỉ có vậy” thì vấn đề đặt ra là chúng ta có lời giải nào cho bài toàn “dân số – môi trường” đảm bảo hàng tỷ người được ổn định trong môi trường trong lành?

Tags: ,

Đô thị và biến đổi khí hậu: Những dịch chuyển trong tương lai gần

Đô thị và biến đổi khí hậu: Những dịch chuyển trong tương lai gần

Thảm họa đô thị là nguy cơ đối với các thành phố trong biến đổi khí hậu: Biến đổi khí hậu là yếu tố đe dọa chính đối với hạ tầng đô thị và chất lượng cuộc sống.

Tags: , ,