9 nguyên tắc của phát triển bền vững

9 nguyên tắc của phát triển bền vững

Phát triển bền vững ở mỗi quốc gia và trên quy mô toàn cầu có thể trở thành hiện thực thông qua việc xây dựng xã hội phát triển bền vững. Đây là một xã hội biết kết hợp hài hoà việc phát triển kinh tế – xã hội với việc bảo vệ môi trường.

Tags:

Một phác thảo về cuộc sống của con người những năm 2050

Một phác thảo về cuộc sống của con người những năm 2050

Những thay đổi trong thế kỷ 21 sẽ được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính, đồng thời kéo thế giới theo các hướng ngược nhau là sự tiến bộ nhanh của công nghệ và biến đổi theo chiều hướng xấu của khí hậu.

Tags: , , ,

Dấu ấn sinh thái trong phát triển bền vững và khả năng áp dụng ở Việt Nam

Dấu chân sinh thái trong phát triển bền vững và trường hợp Việt Nam

Trong khoảng 20 năm gần đây, thế giới bắt đầu biết đến khái niệm “dấu chân sinh thái” (Ecological footprint) và một số quốc gia đã áp dụng để xác định nhu cầu so với sức chịu tải sinh học, từ đó có các chính sách và giải pháp quản lý phù hợp.

Tags: ,