Phát triển bền vững nhìn từ góc độ xã hội và văn hóa

Phát triển bền vững nhìn từ góc độ xã hội và văn hóa

Từ giữa thập niên 80 đến nay, “phát triển bền vững” (Sustainable development) đã trở thành một ý niệm thời thượng. Nó là khẩu hiệu của hàng trăm tổ chức quốc tế và là một tiêu chuẩn quan trọng trong chiến lược phát triển của hầu hết mọi nước.

Tags:

Bảo vệ hành tinh – quan điểm của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Bảo vệ hành tinh – quan điểm của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chủ nghĩa tư bản như một căn bệnh hiện đang lan ra toàn thế giới, mang theo ngọn gió toàn cầu hóa: “Chúng ta xây dựng một hệ thống mà không thể kiểm soát được. Nó thống trị ta, ta trở thành những nạn nhân và nô lệ của nó”.

Tags: , , , ,