Phát triển đô thị thông minh – kinh nghiệm và lộ trình thực hiện

Phát triển đô thị thông minh – kinh nghiệm và lộ trình thực hiện

Nhiều mô hình đô thị thông minh được triển khai trên thế giới như các mô hình đô thị thông minh bền vững, mô hình đô thị thông minh tự thân, mô hình đô thị thông minh gắn với giáo dục…

Tags: , ,


Trở về với tự nhiên – một phản ứng của nền văn minh

Trở về với tự nhiên – một phản ứng của nền văn minh

Quá say sưa với những khiếm khuyết của mình trong nhận thức, trong hành vi ứng xử với tự nhiên, chỉ đến khi phải trả giá đắt cho những sai lầm của mình, loài người mới bừng tỉnh trước uy lực của tự nhiên…

Tags: ,