Cách mạng Tháng Mười và con đường tiến bộ của thế giới thế kỷ 21

Cách mạng Tháng Mười và con đường tiến bộ của thế giới thế kỷ 21

Động lực và cảm hứng từ Cách mạng Tháng Mười tiếp tục tạo nên xu hướng phê phán, phủ định và thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một chế độ xã hội tiến bộ hơn trong bối cảnh thế giới ngày nay.

Tags: , , ,

Marx có phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của các chế độ Cộng sản không?

Marx có phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của các chế độ Cộng sản không?

Theo cách hiểu phổ biến của những người chống chủ nghĩa Marx, Karl Marx chịu trách nhiệm trực tiếp cho hàng triệu cái chết và trở thành một trong những kẻ sát nhân hàng loạt vĩ đại nhất lịch sử.

Tags: , ,

Những diễn biến chính của Cách mạng Tháng Mười Nga 1917

Ngày 7/11/1917, tiếng súng của chiến hạm Rạng Đông đã tuyên bố với toàn nhân loại về một kỷ nguyên mới, một Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới đã ra đời.

Tags: , , , ,

Liệu Việt Nam có còn là một nước cộng sản?

Liệu Việt Nam có còn là một nước Cộng sản?

Tôi đã hỏi như thế ở bất cứ nơi đâu, trong nhiều năm. Câu trả lời là một điều rất quan trọng đối với tôi, bởi hàng triệu người Việt Nam đã chết, đã chiến đấu cho đất nước của mình và sau đó cố gắng hoàn thành giấc mơ về một quê hương xã hội chủ nghĩa.

Tags: , ,